Wandelreglement

Reglement avondvierdaagse Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout

Inschrijven
Inschrijven voor de avondvierdaagse kan alleen online. De link om in te schrijven, is te vinden op de website onder het kopje ‘inschrijven’. De betaling van €7.50,- per deelnemer wordt online gedaan, waarna een bevestiging komt op het emailadres van de deelnemer. Na inschrijven dient de startkaart te worden opgehaald op vertoon van het e-ticket. Voor de data en tijden voor het ophalen, zie de website kopje ‘inschrijven’. Bij het ophalen van de startkaart krijgt de deelnemer een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de avondvierdaagse gedragen te worden en geeft recht op een drankje en versnapering op de rustpost. 

Begeleiders
Begeleiders van deelnemers lopen gratis mee. Zij krijgen geen startkaart en geen polsbandje. Op de rustpost is er voor begeleiders water aanwezig, maar het wordt aangeraden om eigen drinken mee te nemen. Indien de begeleider een startkaart, polsbandje en medaille wenst, dient de begeleider zich in te schrijven als deelnemer. 

Starttijden en startlocaties
Elk jaar wisselen de startlocaties. Het ene jaar start de avondvierdaagse op dinsdag en woensdag bij de Klif (Nijmegen-Noord) en op donderdag en vrijdag bij de Ster (Lent). Het andere jaar wordt dit omgedraaid. Op de website zijn de actuele starttijden en startlocaties te vinden onder het kopje ‘inschrijven’.

Afval
Op de rustposten en de start/finishlocaties zijn afvalbakken en afvalzakken aanwezig. Deelnemers worden verzocht hun afval daarin te deponeren. Afval tijdens de route dient te worden meegenomen naar de eerstvolgende afvalbak. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de afvalbakken geleegd worden. Ziet u onderweg afval? Neem dit dan mee. Spreek een vrijwilliger aan als u op een locatie veel zwerfafval aantreft. 

Controleposten
Op een bepaald punt op de route worden de startkaarten van de deelnemers geknipt. Denk hier ook zelf aan. Als het druk is, laat dan toch je kaart knippen. Indien de kaart niet voldoende geknipt is, kan de organisatie ervoor kiezen de medaille niet uit te reiken.

EHBO
Op de start/finishlocatie en op de routes zijn EHBO-ers van EHBO vereniging Elst aanwezig. Zij zijn te herkennen aan hun blauwe outfit met geel hesje. Indien er sprake is van een levensgevaarlijke situatie, bel 112. Indien de EHBO naar de deelnemer moet komen, spreek dan een vrijwilliger aan. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een groen shirt (kernteam) of een rood shirt (vrijwilliger). Vrijwilligers leggen contact met de EHBO en coördineren dit. 

Calamiteitenplan
Gezien eerdere aflassingen vanwege slecht weer of andere calamiteiten, is er een calamiteitenplan opgesteld. Deelnemers kunnen dit inzien door een vrijwilliger van het kernteam aan te spreken. 

Veiligheid
Het deelnemen aan de avondvierdaagse is op eigen gelegenheid en op eigen risico. Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De veiligheid van de deelnemer is uiterst belangrijk. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden. Bij het ontbreken van zowel het fietspad als het trottoir, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. 

Gebruik vervoersmiddelen
Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals stepjes, fietsen of skateboards zijn niet toegestaan. Een hulpmiddel als een wandelwagen of rolstoel is wel toegestaan.

Verkeersregelaars
De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de deelnemers. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars ten alle tijden op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet. Daarnaast kan toegang tot het evenement worden ontzegd indien de regels niet worden opgevolgd. 

Slecht weer
De veiligheid van de deelnemers staat voorop. Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie uiterlijk om 16.30 uur een beslissing over het al dan niet doorgaan van de avondvierdaagse. Communicatie van aanpassingen zal plaatsvinden via de website en social media.

Verzekering
Door de wandelbond is een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van geregistreerde wandelaars en vrijwilligers van de Avondvierdaagse.

Medaille
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste medaille bij het inschrijven. Indien de verkeerde medaille is aangevraagd, dient de deelnemer contact op te nemen met de organisatie om te kijken of dit nog veranderd kan worden. De medaille wordt uitgereikt indien de deelnemer minimaal drie avonden heeft gelopen en dit kan aantonen met de startkaart. 

Gevonden voorwerpen
De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies van spullen tijdens het evenement. Iedere avond komen de gevonden voorwerpen na het evenement op de social media te staan. Gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij een lid van het kernteam. 

Beeldmateriaal
Deelnemers die zich inschrijven, gaan akkoord met het mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. op de officiële kanalen van de avondvierdaagse Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout zonder daarvoor vergoeding te kunnen claimen. Indien een foto verwijderd dient te worden, kan er via de mail contact opgenomen worden met de organisatie. 

Laatst aangepast op: 27 april 2023 door M. van Raaij en S. van Raaij. 

Volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

%d bloggers like this: